Химия - Вопросы и ответы

Всезнающий2000 15 июл. 2024 г., 19:52:14 | студенческий

Что такое амина кислоты и как он называется ​?

Что такое амина кислоты и как он называется ​.

Uvesta 15 июл. 2024 г., 18:56:02 | студенческий

Які речовини добувають лужним гідролізом жирів :а) гліцерол і етанову кислотуб) гліцерол і милав) гліцерин і вищі карбонові кислоти (ненасичені)г) гліцерин і вищі карбонові кислоти (насичені)​?

Які речовини добувають лужним гідролізом жирів :

а) гліцерол і етанову кислоту

б) гліцерол і мила

в) гліцерин і вищі карбонові кислоти (ненасичені)

г) гліцерин і вищі карбонові кислоти (насичені)​.

Kusja14 15 июл. 2024 г., 18:52:15 | 10 - 11 классы

Срочно помогите сделать заданиеЗавдання : заповніть пропускиЖири утворюються з … і …Жири за агрегатним станом поділяються на : … і …, а за походженням на … і…Змішані жири містять залишки ……… вищих кар?

Срочно помогите сделать задание

Завдання : заповніть пропуски

Жири утворюються з … і …

Жири за агрегатним станом поділяються на : … і …, а за походженням на … і

Змішані жири містять залишки ……… вищих карбонових кислот

Гідролізом називають реакцію жиру з ……, внаслідок якої утворюються…… і…

Гідроліз відбувається при температурі …….

Якщо гідроліз здійснювати за наявності лугу, то крім гліцерину утворюються

.

…. Якщо рідкі жири приєднують…….

, то вони перетворюються на …… Цей

процес називається…

Маргарин – це……….

Його виробляють із…….

Внаслідок окиснення жирів на повітрі утворюються ….

Повне окиснення жирів – це…….

Vanyagalka 15 июл. 2024 г., 18:44:39 | 10 - 11 классы

5. Речовина СН3СООН має назву ?

5. Речовина СН3СООН має назву :

171112 15 июл. 2024 г., 18:02:43 | 5 - 9 классы

Закінчити рівняння хімічних реакцій і дати назви всім речовинам?

Закінчити рівняння хімічних реакцій і дати назви всім речовинам.

HCl + AgNO3 =

H2SO4 + BaCl2 =

HNO3 + Na2CO3 =

H2SO4 + Na2S =.

Максмегаботан 15 июл. 2024 г., 17:20:17 | 5 - 9 классы

Почему порции различных веществ, содержащие одинаковое число структурных частиц, имеют разную массу?

Почему порции различных веществ, содержащие одинаковое число структурных частиц, имеют разную массу?

Linaulyanova9 15 июл. 2024 г., 16:04:08 | 5 - 9 классы

Пожалуйста, сделайте сейчас, очень надо?

Пожалуйста, сделайте сейчас, очень надо.

Nice69 15 июл. 2024 г., 15:53:06 | 5 - 9 классы

OH что это за вещество​?

OH что это за вещество​.

Anelya220011 15 июл. 2024 г., 15:24:21 | 5 - 9 классы

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОДАГРА СВЯЗАНО С НАКОПЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМЕВыберите один ответ :a?

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОДАГРА СВЯЗАНО С НАКОПЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМЕ

Выберите один ответ :

a.

Никотиновой кислоты

b.

Мочевой кислоты

c.

Биллирубинов

d.

Аденина

e.

Порфиринов.

Akyna 15 июл. 2024 г., 14:15:00 | 5 - 9 классы

Помогите?

Помогите!

Напишите уравнения электролитической диссоциации.

Ответ нужен на листочке сфоткать .

Nastasuhka 15 июл. 2024 г., 14:07:54 | 5 - 9 классы

Нужна помощь?

Нужна помощь.

Нужно назвать вещества.

Море51 15 июл. 2024 г., 13:25:37 | 5 - 9 классы

Допишіть рівняння хімічних реакцій, розставте коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій та дайте назви продуктам?

Допишіть рівняння хімічних реакцій, розставте коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій та дайте назви продуктам.

1) Zn + O2 =

2) Al + O2 =

3) Ag(I) + O2 =

4) Cl2(VII) + O2 =

5) Na + O2 =.

Nurida1979 15 июл. 2024 г., 13:14:27 | 5 - 9 классы

В настоящее время человечество активно использует углеводороды в качестве топлива?

В настоящее время человечество активно использует углеводороды в качестве топлива.

Если бы вам предоставили право выбора вида топлива, чему вы отдали бы предпочтение : нефти или природному газу?

Почему?

Zif154 15 июл. 2024 г., 13:04:02 | студенческий

Чему равен титр раствора соляной кислоты по гидроксиду калия, если Т(НСI) = 0?

Чему равен титр раствора соляной кислоты по гидроксиду калия, если Т(НСI) = 0.

03647 г / мл.

Nuta1897 15 июл. 2024 г., 12:02:58 | 10 - 11 классы

Вычислите молекулярную массу, составьте формулу алкана, если известно, что он занимает 15 место в гомологическом ряду?

Вычислите молекулярную массу, составьте формулу алкана, если известно, что он занимает 15 место в гомологическом ряду.

Kostyuknikita2 15 июл. 2024 г., 10:49:41 | 5 - 9 классы

Элементы бор, алюминий, галлий, индий и таллий составляют IIIA группу периодической системы Д?

Элементы бор, алюминий, галлий, индий и таллий составляют IIIA группу периодической системы Д.

И. Менделеева.

Mashacat222 15 июл. 2024 г., 10:26:44 | 5 - 9 классы

Рассчетная задача по химии?

Рассчетная задача по химии!

С пояснениями, пожалуйста.

Abaikieieva 15 июл. 2024 г., 10:12:16 | 5 - 9 классы

Составить уравнение реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения 1)H2O - > ; H2 - > ; HCI2)CH4 - > ; H2 - > ; Pb - > ; PbO?

Составить уравнение реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения 1)H2O - > ; H2 - > ; HCI

2)CH4 - > ; H2 - > ; Pb - > ; PbO.

Yshkurko 15 июл. 2024 г., 09:44:45 | 5 - 9 классы

Что такое гидроксид?

Что такое гидроксид?

ЛисаПодШляпой 15 июл. 2024 г., 09:04:14 | 5 - 9 классы

Запишите формулы Согласно описанию : 4 молекулы азота ?

Запишите формулы Согласно описанию : 4 молекулы азота .

4 атома азота .

Две молекулы углекислого газа ​.