Скласти рівняння окисно - відновної реакції, використовуючи такі півреакції :S2O8 ^ 2 - + 2e = 2SO4 ^ 2 - E = + 2, 01BCr2O7 ^ 2 - + 14H + + 6e = 2Cr ^ 3 + + 7H2O?

Химия | студенческий

Скласти рівняння окисно - відновної реакції, використовуючи такі півреакції :

S2O8 ^ 2 - + 2e = 2SO4 ^ 2 - E = + 2, 01B

Cr2O7 ^ 2 - + 14H + + 6e = 2Cr ^ 3 + + 7H2O.

E = + 1, 36B.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Энве 13 июн. 2024 г., 15:32:47

Ответ :

Щоб скласти окисно - відновне рівняння, збалансуємо кількість електронів у півреакціях та підіберемо коефіцієнти для збалансування заряду :

Почнемо з півреакції \ (S_2O_8 ^ {2 - } \ rightarrow 2SO_4 ^ {2 - } + 2e \ ) :

Збалансуємо кількість електронів в підданій півреакції, враховуючи, що \ (S_2O_8 ^ {2 - } \ ) змінюється на \ (2SO_4 ^ {2 - } \ ) : \ [ S_2O_8 ^ {2 - } \ rightarrow 2SO_4 ^ {2 - } + 2e \ ]

Тепер підберемо кількість електронів у другій півреакції \ (Cr_2O_7 ^ {2 - } + 14H ^ + + 6e \ rightarrow 2Cr ^ {3 + } + 7H_2O \ ) : \ [ Cr_2O_7 ^ {2 - } + 14H ^ + + 6e \ rightarrow 2Cr ^ {3 + } + 7H_2O \ ]

Обидві півреакції повинні мати однакову кількість електронів, тому помножимо першу на 3 : \ [ 3(S_2O_8 ^ {2 - } \ rightarrow 2SO_4 ^ {2 - } + 2e) \ ] \ [ Cr_2O_7 ^ {2 - } + 14H ^ + + 6e \ rightarrow 2Cr ^ {3 + } + 7H_2O \ ]

Тепер складемо окисно - відновне рівняння, додаючи обидві півреакції : \ [ 3(S_2O_8 ^ {2 - } \ rightarrow 2SO_4 ^ {2 - } + 2e) + (Cr_2O_7 ^ {2 - } + 14H ^ + + 6e \ rightarrow 2Cr ^ {3 + } + 7H_2O) \ ]

Отримаємо : \ [ 3S_2O_8 ^ {2 - } + Cr_2O_7 ^ {2 - } + 14H ^ + \ rightarrow 2SO_4 ^ {2 - } + 2Cr ^ {3 + } + 7H_2O \ ]

Це є балансованою окисно - відновною реакцією.

Объяснение : .

Nika07041 11 янв. 2024 г., 19:49:40 | 10 - 11 классы

Напишіть рівняння реакції горіння гексену і вкажіть сцму коефіцієнтів?

Напишіть рівняння реакції горіння гексену і вкажіть сцму коефіцієнтів.

Leveresta 7 февр. 2024 г., 04:01:57 | 5 - 9 классы

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Для речовин з молекулярною кристалічною ґраткою, характерні такі властивості : ​?

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Для речовин з молекулярною кристалічною ґраткою, характерні такі властивості : ​.

Zahzaharov2004 11 янв. 2024 г., 13:18:34 | 5 - 9 классы

Реакції за допомогою яких хімічній лабораторії можна добути кисень називається реакції?

Реакції за допомогою яких хімічній лабораторії можна добути кисень називається реакції.

Lazukov10 24 янв. 2024 г., 23:18:15 | 5 - 9 классы

II. З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти етанол :KOH, H2O, O2, HCI, Br2, Li, Na20Написати рівняння реакції, назвати утворені речовини?

II. З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти етанол :

KOH, H2O, O2, HCI, Br2, Li, Na20

Написати рівняння реакції, назвати утворені речовини.

Rfref 15 февр. 2024 г., 18:47:34 | студенческий

Змішали магній масою 6г з певною масою сірки?

Змішали магній масою 6г з певною масою сірки.

Після реакції добули магній сульфід масою 14г.

Напишіть рівняння реакції.

Яка маса сірки прореагували?

Помогите пожалуйста!

Ваня333 1 мар. 2024 г., 22:20:15 | студенческий

Складіть рівняння реакції за системою N2_NO_NO2_HNO3_Mg(NO3)2?

Складіть рівняння реакції за системою N2_NO_NO2_HNO3_Mg(NO3)2.

Foxerrr 11 мар. 2024 г., 11:46:39 | 5 - 9 классы

Сума коефіцієнтів у лівій частині реакції Al2O3 + H2SO4→ Al2(SO4)3 + H2O дорівнює?

Сума коефіцієнтів у лівій частині реакції Al2O3 + H2SO4→ Al2(SO4)3 + H2O дорівнює.

Амирхан18 29 янв. 2024 г., 11:22:59 | 10 - 11 классы

Літій маcою 2, 8 г повністю прореагував з фтором?

Літій маcою 2, 8 г повністю прореагував з фтором.

Визнач масу продукту реакції.

Гражданин228 13 февр. 2024 г., 15:07:26 | студенческий

Напишіть рівняння реакцій повного окиснення етину?

Напишіть рівняння реакцій повного окиснення етину.

Мариша2019 6 мар. 2024 г., 14:10:12 | 10 - 11 классы

9. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній і повній йонній формах за схе мами : a) SO + 2HSO + H₂O ; 6) CuO + 2H - Cu² + H₂O?

9. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній і повній йонній формах за схе мами : a) SO + 2HSO + H₂O ; 6) CuO + 2H - Cu² + H₂O.

Даю 20 баллов.

Trev 13 мар. 2024 г., 21:55:51 | 5 - 9 классы

Допишіть рівняння реакцій :а) СаO + HNO 2 → ; б) Na 2 O + H 2 O → ;в) AL + HI → ; г) MgO + SO 2 → ?

Допишіть рівняння реакцій :

а) СаO + HNO 2 → ; б) Na 2 O + H 2 O → ;

в) AL + HI → ; г) MgO + SO 2 → .

На этой странице находится вопрос Скласти рівняння окисно - відновної реакції, використовуючи такі півреакції :S2O8 ^ 2 - + 2e = 2SO4 ^ 2 - E = + 2, 01BCr2O7 ^ 2 - + 14H + + 6e = 2Cr ^ 3 + + 7H2O?, относящийся к категории Химия. По уровню сложности данный вопрос соответствует знаниям учащихся студенческий. Здесь вы найдете правильный ответ, сможете обсудить и сверить свой вариант ответа с мнениями пользователями сайта. С помощью автоматического поиска на этой же странице можно найти похожие вопросы и ответы на них в категории Химия. Если ответы вызывают сомнение, сформулируйте вопрос иначе. Для этого нажмите кнопку вверху.