Поясніть відмінність між гідролізом жирів, вуглеводів, білків?

Химия | 1 - 4 классы

Поясніть відмінність між гідролізом жирів, вуглеводів, білків?

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Elwirabogdanowa 11 июн. 2024 г., 12:25:31

Гідроліз є процесом розщеплення великих молекул на менші компоненти з використанням молекул води.

Цей процес відбувається під впливом кислот, лугів або ферментів.

Гідроліз жирів відбувається за допомогою ферменту ліпази.

Під час гідролізу жирів, жири розщеплюються на гліцерол та жирні кислоти.

Гідроліз вуглеводів може відбуватися за допомогою кислот або ферментів.

В результаті гідролізу вуглеводів, складні вуглеводи розщеплюються на простіше мономери, такі як глюкоза, фруктоза або галактоза.

Гідроліз білків відбувається за допомогою ферментів, які називаються протеазами або пептидазами.

Під час гідролізу білків, білки розщеплюються на амінокислоти.

Отже, основна відмінність між гідролізом жирів, вуглеводів та білків полягає у складі розщеплюваних молекул та у ферментах, які відповідають за розщеплення цих молекул.

Alex170407 14 янв. 2024 г., 04:44:52 | студенческий

Встановіть відповідність між символом та назвою частинки1)Na2O2)Cl3)Cl( - )4)Na( + )5)S (2 - )6)S ( + 6)а)катіонб)аніонв)атомг)молекула?

Встановіть відповідність між символом та назвою частинки

1)Na2O

2)Cl

3)Cl( - )

4)Na( + )

5)S (2 - )

6)S ( + 6)

а)катіон

б)аніон

в)атом

г)молекула.

Tanya38 29 февр. 2024 г., 05:42:17 | студенческий

Пожалуйста, срочно?

Пожалуйста, срочно!

)))

Укажіть правильну відповідь щодо кількості йонів у водному розчині ферум(ІІ) сульфату і поясніть ваш вибір :

а) катіонів Fe2 + менше, ніж сульфат - іонів ;

б) сульфат - іонів менше, ніж катіонів Fe2 + ;

в) йонів Fe?

* та SO4 однакова кількість ;

г) йонів Н * та ОН — однакова кількість.

​.

MARIASONGROVA 21 февр. 2024 г., 10:29:26 | 5 - 9 классы

СРОЧНО?

СРОЧНО!

Складіть рівняння реакцій між етановою кислотою та натрій гідроксидом​.

Лягушк 12 февр. 2024 г., 10:08:32 | 5 - 9 классы

Як написати рівняння реакцій між CH4 і О2З повним поясненням?

Як написати рівняння реакцій між CH4 і О2

З повним поясненням.

Айка36 22 февр. 2024 г., 06:16:17 | студенческий

Які з перелічених властивостей характерні для денатурованих білків?

Які з перелічених властивостей характерні для денатурованих білків?

А. Нвність, волневих зв узків

В.

Наявність пептидних звʼязків

С.

Вторинна і третинна структура D.

Добра розчинність у воді

Е.

Наявність вільних амінокислот.

Влада10111 13 мар. 2024 г., 02:34:46 | студенческий

Обчисліть масу суміші вуглеводів, у складі якої є пропан C3H8 кількістю речовини 0, 5 моль, етен C2H4 об'ємом 560 мл і метан CH4масою 8 г?

Обчисліть масу суміші вуглеводів, у складі якої є пропан C3H8 кількістю речовини 0, 5 моль, етен C2H4 об'ємом 560 мл і метан CH4масою 8 г.

​.

Mi4ka 22 мар. 2024 г., 15:58:46 | студенческий

Реакції, що відбуваються з виділенням газу?

Реакції, що відбуваються з виділенням газу.

Проробіть реакції між розчинами натрій карбонату і хлоридної кислоти.

​.

Xtn59 16 янв. 2024 г., 04:05:40 | 10 - 11 классы

Поясніть, як ви розумієте філософську категорію «матерія»?

Поясніть, як ви розумієте філософську категорію «матерія».

Охарактеризуйте відомі вам форми руху матерії.

Sheldon7 27 февр. 2024 г., 09:56:49 | 5 - 9 классы

Позначте оксиди між якими можлива реакціяА) N2O5 і P2O5Б) CaO і CO2В) K2O і BaOГ) CaO і MgO?

Позначте оксиди між якими можлива реакція

А) N2O5 і P2O5

Б) CaO і CO2

В) K2O і BaO

Г) CaO і MgO.

Egorkaivanov01 23 янв. 2024 г., 01:46:22 | 5 - 9 классы

Установіть відповідність між частинками та їхніми електронними формулами :А) 1s22s22p63s23p1Б) 1s22s22p63s1В) 1s22s22p63s23p6Г) 1s22s22p6Ґ) 1s22s22p63s23p41) Al02) S03) Cl -4) Mg2 +​?

Установіть відповідність між частинками та їхніми електронними формулами :

А) 1s22s22p63s23p1

Б) 1s22s22p63s1

В) 1s22s22p63s23p6

Г) 1s22s22p6

Ґ) 1s22s22p63s23p4

1) Al0

2) S0

3) Cl -

4) Mg2 +

​.

Ol30 1 мар. 2024 г., 07:53:03 | 5 - 9 классы

Встановіть відповідність між формулами кислотних оксидів та формулами кислот :1)P2O32)CO23)SO24)P2O55)SO3A)H2SO3Б)H3PO4В)H3PO3Г)H2SO4Д)H2CO3?

Встановіть відповідність між формулами кислотних оксидів та формулами кислот :

1)P2O3

2)CO2

3)SO2

4)P2O5

5)SO3

A)H2SO3

Б)H3PO4

В)H3PO3

Г)H2SO4

Д)H2CO3.

Вопрос Поясніть відмінність між гідролізом жирів, вуглеводів, білків?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Химия и соответствует программе для 1 - 4 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.